Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla

 

Adresa:
Bosne srebrene 56, 75 000 Tuzla
  (zgrada "Interšped" kod glavne autobuske-željezničke stanice u Tuzli)
   
Telefon:
+ 387 (0) 35 277 542
fax:
+ 387 (0) 35 361 161
e-mail:
cz.tk@bih.net.ba
   
Operativni centar, tel.:
+ 387 (0) 35 361 160, 308 501
fax:
+ 387 (0) 35 361 161
e-mail:
oc@kucztk.com.ba
   
Direktor uprave:
+ 387 (0) 35 228 075
Sekretar uprave:
+ 387 (0) 35 308 503
Pomoćnik direktora:
+ 387 (0) 35 308 504
Šef KOC-a:
+ 387 (0) 35 308 505
Inspektor za civilnu zaštitu:
+ 387 (0) 35 308 507
Inspektor za vatrogastvo:
+ 387 (0) 35 308 502
Stručni saradnik za finansijsko-ekonomske poslove:
+ 387 (0) 35 308 508
Stručni savjetnik za deminiranje i NUS:
+ 387 (0) 35 308 506
Stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje:
+ 387 (0) 35 308 506