Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla "Civilna zaštita"


Download: Civilna zaštita - Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla
(Adobe PDF 2,81 MB)Sadržaj broja 5/6 (oktobar-listopad 2004. godine)

Provedba Zakona o zaštiti i spašavanju
Uozbiljiti pristup protivpožarnoj zaštiti
Poplave postale stalna prijetnja na području Tuzlanskog kantona
Pojava bruceloze kod domaćih životinja na području Tuzlanskog kantona
Čist kanton pitanje obraza i naše budućnosti
Terenska vježba "Pomoć unesrećenima 2004"
Deminirani novi prostori Tuzlanskog kantona
Deminiranje i uređenje korita rijeke Spreče
Deminiranje potreba i interes domaćih vlasti
Upozoravanje na opasnost od mina
Obuka članova Kantonalnog štaba civilne zaštite u Sarajevu
Primjena propisa iz oblasti zaštite i spašavanja
Odluka o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite
Rješenje o imenovanju komandanta, načelnika i članova KŠCZ
Poslovnik o radu KŠCZ
In memoriam: Frano Ilić


Donatorski račun za pomoć stradalim

GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"