Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla "Civilna zaštita"


Download: Civilna zaštita - Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla
(Adobe PDF 2,85 MB)Sadržaj broja 4 (februar-veljača 2004. godine)

Donešen Zakon o zaštiti i spašavanju
Deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava obaveza Kantona
Izvještaj o radu KŠC za 2003. godinu
Program rada KUCZ za 2004. godinu
Prevencijom protiv poplava
Kolektivna posjeta Sajmu u Celju
Demineri nastavili oslobađanje Tuzlanskog kantona
OŠCZ Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice

 

Donatorski račun za pomoć stradalim

GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"