Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla "Civilna zaštita"


Download: Civilna zaštita - Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla
(Adobe PDF 4,43 MB)Sadržaj broja 2 (juli-srpanj 2003. godine)

Izvještaj o radu KŠCZ Tuzla za 2002.godinu
Program rada KŠCZ za 2003.godinu
Međuentitetska suradnja civilne zaštite
Akcija pomoći Njemačkoj
Novac ide a skloništa propadaju
Potpisan V memorandum o deminiranju
Doobuka deminera
Održano stručno-edukativno savjetovanje «Klizišta»
Vježba «Pomoć u nesreći 2003»
Operacija Florijan
Most Bukovica deminiran
Počelo trajno obilježavanje minskih polja
Seljublje i Velika Ribnica nisu opasni po život
Obuka instruktora
OŠCZ Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica i Gradačac
Aktuelnosti

 

Donatorski račun za pomoć stradalim

GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"