Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla "Civilna zaštita"

Download: Civilna zaštita - Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla
(Adobe PDF 7,74 MB)


Sadržaj broja 19/20 (septembar-rujan 2011. godine)

Dogradnjom propisa osigurati efikasniju potrošnju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 872 KB
Imenovan novi saziv Kantonalnog štaba civilne zaštite 734 KB
Izvještaj o radu KUCZ i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja , na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini 20,9 MB
Tragedija u Crvenim njivama 1,38 MB
Nuklearna nesreća u elektrani Fukušima u Japanu 1,67 MB
Zagađivanje voda velika opasnost - Zagađivači bez sankcija 1,68 MB
Deminerska nesreća u Gradačcu - Opomena sa sretnim ishodom 1,74 MB
Najuspješnija godina deminiranja Tuzlanskog kantona 913 KB
Deminiranje uz pomoć Evropske unije 2,30 MB
Sufinansirano deminiranje sa Međunarodnim fondom za deminiranje i pomoć žrtvama mina 2,43 MB
Demineri civilne zaštite i uklanjanje opasnosti od mina 7,04 MB
Međunarodni dan borbe protiv mina 443 KB
Zajedničkim snagama deminirati dolinu Spreče 5,85 MB
Održan sastanak direktora civilne zaštite Federacije 1,32 MB
Uz pomoć SAD ubrzati proces deminiranja 1,96 MB
Združena vježba "Pomoć građanima u nesreći" 3,85 MB
Elaborat združene vježbe struktura civilne zaštite Tuzlanskog kantona “ Pomoć građanima u nesreći” 3,45 MB
Povećati efikasnost potrošnje sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 2,83 MB
Kantonalni štab civilne zaštite podijelio 300.000,00 KM pomoći 1,60 MB
Štete od prirodnih nesreća na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini i mogućnosti za njihovo otklanjanje 3,04 MB
Opasnosti i štete od poplava na području Tuzlanskog kantona u 2010.godini 2,03 MB
Zaštita i spašavanje Republike Turske 1,73 MB
Nova knjiga Zdenka Tadića 874 KB
Svečano obilježen Dan civilne zaštite 7,75 MB
 
 

Donatorski račun za pomoć stradalim

GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"