Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla "Civilna zaštita"

Download: Civilna zaštita - Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla
(Adobe PDF 4,13 MB)


Sadržaj broja 13/14 (septembar-rujan 2007. godine)

Promocija Zbirke propisa iz oblasti zaštite i spašavanja
Federacija dobila Službe zaštite i spašavanja
Provedena obuka općinskih štabova civilne zaštite Tuzlanskog kantona
Izvještaj o radu KUCZ za 2006.g.
Opasnost od zaraznih bolesti životinja
Demineri civilne zaštite rekordno
Gojčin Kalesija, Behranovina Banovići, Đamuruša Sapna, Miričina Gračanica
Spreča Jaz Lukavac, Sportska dvorana Sapna, Skipovac Gračanica, Kovačica Tuzla
PLANT tim FUCZ pomaže povratak
Program deminiranja Tuzlanskog kantona u 2007. godini
Razvoj protuminskih akcija u BiH od 1996.g.
Deminiranje obaveza domaćih vlasti
Ekstremno visoke temperature nanijele veliku štetu poljoprivredi
Požari velika prijetnja
Saradnja direktora civilne zaštite
Saradnjom unaprijediti sistem zaštite i spašavanja
Ekipe pokazale ne samo dobro znanje nego i pozitivan takmičarski duh
Vježba pružanja prve pomoći u prirodnoj katastrofi
Recikliranje otpada, Voda, Zrak
Racionalizacija potrošnje goriva vatrogasnih vozila
Minski rat u Bosni i Hercegovini
Svečano obilježen Dan civilne zaštite

Donatorski račun za pomoć stradalim

GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"