Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla "Civilna zaštita"


Download: Civilna zaštita - Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla
(Adobe PDF 4,43 MB)Sadržaj broja 1 (januar-siječanj 2003. godine)

Uvod (Zdenko Tadić, dipl.ing strojarstva)
Praktički aspekt problematike klizišta na području Tuzlanskog kantona (Mesud Tanović, dipl. ing. teh.)
Osnovni uzroci pojave klizišta na području Tuzlanskog kantona (Prof.Dr. Sejfudin Vrabac)
Klizišta Tuzlanskog kantona (Doc.Dr. Ibrahim Čačković)
Poznavanje i sanacija klizišta (Mr.sci. Rajhana Redžepović, Mr.sci. Zijad Ferhatbegović)
Hitne - interventne mjere na klizištima, karakteristika, primjena i opravdanost (Amer Džindo, dipl.ing.geol.)
Sanacija klizišta "Pasji grob" na putu Kalesija - Sapna (Prof.Dr. Milan Stević)

 

Donatorski račun za pomoć stradalim

GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"