Federalni/Kantonalni tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a

Federalni/Kantonalni tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a se sastoji od dva dijela:
- "A" komponente, koja se bavi prikupljanjem i uklanjanjem NUS-a, i
- "B" komponente, koja se bavi deminiranjem (čišćenje i tehničko izviođanje) vitalnih i drugih objekata

Pripadnici obje komponente osposobljeni su i za izvlačenje nastradalih iz minskih polja.

"A" komponenta svakodnevno je angažovana na području Tuzlanskog kantona na zadacima prikupljanja i uklanjanja zaostalih neekspoldiranih ubojnih sredstava.

INFORMACIJA O OSTVARENIM REZULTATIMA DEMINIRANJA I UNIŠTAVANJA NEESKPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA NA PODRUČJU TK U:

2017. godini 2016. godini
2015. godini 2014. godini.
       
2013. godini 2012. godini 2011. godini 2010. godini
       
2009. godini      

Pregled ostvarenih rezultata deminiranja na području općina TK za period 1997. - 2009. godina

LISTA PRIORITETA DEMINIRANJA

u 2018. godini u 2017. godini u 2016. godini u 2015. godini
       
u 2014. godini u 2013. godini u 2012. godini  


Operacija "Brzi odgovor" na Tuzlanskom kantonu (ažurirano 28.05.2019.)

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"