Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla

Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne, stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti kantona utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" br. 10/08 i 8/15), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 65/09) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" br. 1/12 i 3/16).

Za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite obrazovane su osnovne organizacione jedinice:
1. Sektor za za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
2. Sektor za administrativne, inspekcijske, opće i materijalne poslove

U Sektoru za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo, kao osnovnoj organizacionoj jedinici, formirana je kao unutrašnja organizaciona jedinica : Kantonalni operativni centar civilne zaštite.

U Sektoru za administrativne, inspekcijske, opće i materijalne poslove, kao osnovnoj organizacionoj jedinici, formirana je kao unutrašnja organizaciona jedinica: Inspektorat za zaštitu i spašavanje.

Rukovodeći državni služenici:V.D. direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla

Mr. sc. Dragan Pelemiš, diplomirani inženjer zaštite na radu i životne okoline

Rođen 1965. godine u Tuzli, diplomirao 1989. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli.
Radio u "Energopetrolu" od 1990.godine a u Institutu "Inproz" Tuzla od 1998. do 2012. godine.
U Kantonalnoj upravi civilne zaštite zaposlen od aprila 2012. godine.

Za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite imenovan od 28.07.2017. godine.

Dodatne edukacije: Ima položen stručni ispit za poslove u oblasti rudarstva, "Ex" ispit za poslove pregleda, nadzora i projektovanja protiveksplozijski zaštićenih uređaja i instalacija na nadzemnim mjestima.

Kompjuterske vještine: Osnove administracije Windows 2003 servera, Osnove administracije Lotus/Domino platforme.
Telefon: ++387 (035) 308 504
++387 (035) 361 160
Fax: ++387 (035) 361 161
Mobitel: ++387 (061) 738 674
E-mail: dragan@kucztk.com.baSekretar Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla

Izudin Karić, diplomirani pravnik

Rođen u Lukavcu 1956. godine, gdje je sa odličnim uspjehom završio osnovnu školu i gimnaziju.

U redovnom roku 1978. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Bio zaposlen u Pošti, Elektroprenosu, općini Lukavac, Ministarstvu trgovine, saobraćaja i turizma TK, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, a od 2007. godine radi u Kantonalnoj upravi civilne zaštite kao sekretar uprave.
Telefon: ++387 (035) 308 503
Fax: ++387 (035) 361 161
Mobitel: ++387 (062) 340 767
E-mail: izudin@kucztk.com.ba

 

 GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"