AKTUELNOSTI


Međunarodni dan borbe protiv mina

Tuzla 04.04.2018.

Sukladno odluci Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action). Ovo je jedanaesta godina da se ovaj dan obilježava u Bosni i Hercegovini i kao takav predstavlja priliku za domaće vlasti i međunarodne organizacije da analiziraju dosadašnja dostignuća u oblasti protivminskih akcija, kao i da se još jednom skrene pažnja na problem mina i NUS-a u BiH i potraži rješenje za njegovu konačnu finalizaciju.
Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina. Prema zvaničnim podacima, u cijelom svijetu je položeno preko 110 miliona kopnenih mina. Od 1975. godine širom svijeta od eksplozija mina osakaćeno je ili ubijeno preko milion ljudi. Statistički podaci govore da je polaganje mina 25 do 100 puta brže nego uklanjanje istih. Sve negativne posljedice koje su prozrokovane proizvodnjom i upotrebom pješadijskih mina ozbiljnije su shvaćene tek 90-ih godina. Kao rezultat ovoga shvatanja, u decembru 1997. godine predstavnici mnogih zemalja potpisali su Konvenciju o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje, uvoza i izvoza protupješadijskih mina te o njihovom uništavanju. Konvencija je poznata pod nazivom „Otavski sporazum“. BiH je minama jedna od najkontaminiranijih zemlja u Evropi. Pretpostavlja se da je još uvijek preko 2,2% teritorija BiH i dalje prekriveno minama. Za područje TK kao sumnjiva površina vodi se oko 80 miliona m2.
Od početka izvođenja operacija humanitarnog deminiranja na području TK deminirana je površina od preko 22 milona metara kvadratnih. Skoro svi prioriteti iz prve kategorije i većina iz druge su deminirani, ali ostaje treća kategorija (šume, proplanci) koja i čini većinu preostale sumnjive površine.
Deminiranje kontaminiranih površina odvija se veoma usporenim tempom i u direktnoj je ovisnosti od raspoloživih finansijskih sredstva izdvojenih za ove namjene. Slabljenje interesa stranih donatora za problem mina u BiH obavezuje domaće organe vlasti u značajnije uključivanje u obezbjeđivanje finansijskih sredstava za deminiranje. Od 1996. godine u BiH od mina je stradalo 1.745 osoba, od čega 612 smrtno, a 1.138 osoba je teže i lakše ozlijeđeno.
Prilikom izvođenja deminerskih radova stradalo je 118 deminera od čega 49 smrtno. Na području Tuzlanskog kantona od kraja rata bilježimo preko 200 nesreća u kojima je smrtno stradalo 121, a teže i lakše je ozlijeđeno 135 osoba. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina u BiH je od posebnog značaja i važnosti. U obilježavanje su uključene organizacije kao što su Međunarodni crveni križ, Centar za uklanjanje mina u BiH, UNICEF, UNDP, EUFOR, ITF, Ministarstvo civilnih poslova u BiH i dr.

I ovu priliku koristimo da naše stanovništvo upozorimo da problem mina u BiH nije ni izbliza riješen. Potreba stalnog upozoravanja i podizanja svijesti da živimo u zemlji sa još uvijek značajnim brojem mina, minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava je naša stvarnost koja će još dugo biti naš opasni pratilac.

Zapamtite, mina je najgori izum čovječanstva.


Kantonalna uprava civilne zaštiteOdržan sastanak sa rukovodiocima općinskih/gradske službe CZ

Tuzla 30.03.2018.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa rukovodiocima službi civilne zaštite općina/grada. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 2. sastanka direktora KUCZ sa rukovodiocima Gradske i Općinskih službi civilne zaštite u 2017. godini.
2. Aktuelno stanje u oblasti zaštite i spašavanja.
3. Implementacija projekta “Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području Tuzlanskog kantona“.
4. Finansijska i materijalna podrška općinama/Gradu Tuzla u ostvarivanju njihovih zadataka zaštite i spašavanju - Opremanje općinskih/gradskih struktura civilne zaštite.
5. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini.
6. Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
7. Tekuća pitanja


Potpisan ugovor o formiranju Službe za spašavanje iz ruševina

Tuzla 22.03.2018.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla i "Cestotehnik" doo Tuzla, kao službe za spašavanje iz ruševina Tuzlanskog kantona.

Dragan Pelemiš v.d. direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Adnan Sijerčić direktor "Cestotehnik" doo Tuzla potpisali su ugovor, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 2/14 i 18/17), kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Službe za spašavanje iz ruševina, u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.

U predstojećem periodu planirano je materijalno-tehničko opremanje službe i stručno osposobljavanje zaposlenih u službi.


DELEGACIJA VLADE TK OBIŠLA OPĆINU TEOČAK

Teočak, 16.03.2018. godine

Zbog aktiviranja i djelovanja velikog klizišta na lokalitetu MZ Jasikovac danas su premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mufid Klinčević te ministar MUP-a Husein Topčagić posjetili Teočak.
O sanaciji klizišta koje svojim djelovanjem ugrožava 16 kuća i nekoliko pomoćnih objekata te izradi elaborata o uzrocima njegovog nastanka, razgovarali su načelnikom Općine Tajibom Muminovićem. U razgovoru je naglašeno da je općina na raspolaganje stavila mehanizaciju.

Lokaciju su obišli v.d. direktor KUCZ Dragan Pelemiš i član KŠCZ Benedin Pejić koji su sa dr. geologije Miralemom Mulaćem, šefom Odjeljenja za zaštitu i spašavanje CZ grada Tuzla, dogovoril preduzimanje hitnih mjera sanacije.

PROGLAŠENO STANJE PRIRODNE NESREĆE NA PODRUČJU OPĆINE TEOČAK

Teočak, 15.03.2018. godine

Na području općine Teočak, u mjesnoj zajednici Jasikovac, naselje Ogorelica, aktivirano je veliko klizište, koje ugrožava više stambenih objekata. Tim povodom su v.d. direktor KUCZ Dragan Pelemiš i sekretar KUCZ Izudin Karić posjetili ovo naselje. Uvjerili su se u razmjere klizišta koje ugrožava oko 20 stambenih i pomoćnih objekata. Pretpostavlja se da je uzrok klizišta eksploatacija uglja na površinskom kopu Mezgraja, koje se nalazi u pograničnom dijelu između Federacije BiH i Republike Srpske. Eksploatacija uglja se vrši
od strane preduzeća "Terex-inženjering" d.o.o. Bijeljina. Već duže vrijeme, mještani Ogorelice imaju probleme sa ovim klizištem ali je situacija postala kritična u posljednjih nekoliko sedmica, naročito nakon posljednjih kišnih padavina i naglog topljenja snijega.

U ponedjeljak 19.03.2018. godine će se održati vanredna sjednica općinskog vijeća sa jednom tačkom dnevnog reda "Razmatranje okolnosti nastanka klizišta u MZ Jasikovac usljed radova na eksploataciji uglja na površinskom kopu Mezgraja u pograničnom dijelu između Federacije BiH i Republike Srpske".

Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Teočak, načelnik općine Taib Muminović proglasio je stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Jasikovac.

OBILJEŽEN 1. MART, MEĐUNARODNI DAN CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 27.02.2018. godine

U povodu obilježavanja Svjetskog dana civilne zaštite, u Tuzli je danas upriličena svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj su zaslužnim pojedincima i organizacijama uručene pohvale civilne zaštite. Na svečanoj sjednici prisutnim gostima su se obratili načelnik štaba Dragan Pelemiš, v.d. direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, koji je govorio o aktivnostima Kantonalnog štaba i Kantonalne uprave civilne zaštite u prethodnoj godini, te o značaju ovog segmenta društva za održavanje normalnih tokova života i sigurnosti građana i imovine.

Prisutnima se obratio Premijer Vlade TK Jakub Suljkanović: "Civilna zaštita je u današnjem društvu sve potrebnija zbog intervencija u situacijama koje su posljedica ekstremnih meteroloških uslova koji donose snijeg, hladnoću, sušu ili poplave. U slučaju potrebe vi ste prvi na terenu koji ćete pomoći onima u nevolji. S tim u vezi, želim vam se ovom prilikom još jednom javno zahvaliti za sve ono što činite kako bi pružili pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija" rekao je premijer Suljkanović, te pozvao sve relevantne institucije, prije svega predstavnike lokalnih zajednica, direktno nadležnih za komunalnu infrastrukturu (korita lokalnih potoka i rječica, nelegalnu gradnju koja uzrokuje pojavu klizišta, kanale za odvodnju oborinskih voda i kanalizacije) da se aktivnije uključe i svojim aktivnosti preveniraju eventualne nesreće. Također premijer Suljkanović je pohvalio angažman Civilne zaštite u okviru provođenja prošlogodišnje NATO-ove terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe "Bosna i Hercegovine 2017". "Čast nam je i zadovoljstvo da i zvanični izvještaji pohvalno govore o uspješnosti ove vježbe. Vježbe koja je okupila oko 1.400 sudionika, iz 34 NATO i savezničke partnerske zemlje", zaključio je Suljkanović.

Dan civilne zaštite bio je prilika da se istaknutim pojedincima i organizacijama za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća dodjele odgovarajuća priznanja i nagrade civilne zaštite.

Pismenom pohvalom su nagrađeni:
1. Služba civilne zaštite općine Lukavac
2. Služba civilne zaštite općine Živinice
3. Služba civilne zaštite Grada Tuzla
4. Sead Smajlović, GSCZ Grada Tuzla
5. Osman Kozarić, dobrovoljni davalac krvi iz Gračanice
6. Sejfo Halimović, OSCZ Lukavac
7. Enes Omerović, RK „Vidara“ Gradačac
8. Miralem Mulać, GSCZ Grada Tuzla
9. Toni Nikolić, Ekološki zavod F BiH
10. Amir Kamberović, OSCZ Živinice
11. Alija Čehajić, OSCZ Živinice
12. Bajro Imširović, OSCZ Srebrenik
13. Božo Mavrović, OSCZ Živinice
14. Mustafa Bajić, OSCZ Gračanica
15. Hasan Musić, Terminali F BiH
16. Šefik Sarajlić, Rudnik mrkog uglja Đurđevik
17. Said Muhić, Rudnik mrkog uglja Đurđevik
18. Asmir Buljubašić, SCZ Grada Tuzla
19. Enes Bešić, Gorska služba spašavanja Srebrenik
20. Edis Dervišagić, načelnik općine Gradačac
21. Mladi Crvenog križa općine Gradačac
22. Bego Duraković, dobrovoljni davalac krvi iz Živinica


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Skupština TK prihvatila nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja TK

Tuzla 29.01.2018.

Skupština Tuzlanskog kantona je na 1. redovnoj sjednici u 2018. godini prihvatila nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period od 2018. do 2022. godine. Tom prilikom donesen je zaključak da se o ovom nacrtu provede javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe, mišljenja i sugestije na nacrt navedenog Programa razvoja, dostave na:
- e-mail: cz.tk@bih.net.ba
- ili poštom na adresu: ulica Bosne srebrene broj 56, 75 000 Tuzla,

Rok za dostavljanje primjedbi, mišljenja i sugestija je 30 dana.

Pod sljedećim linkom, možete preuzeti tekst nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u TK za period od 2018. do 2022. godine.

- Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja TK 2018-2022


Skupština TK prihvatila informaciju o deminiranju u 2017. godini

Tuzla 16.01.2018.

Skupština Tuzlanskog kantona je na 1. redovnoj sjednici u 2018. godini prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini. U toku 2017. godine deminirana je površina od 629.733,70 m2.
Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju poljoprivrednih površina. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 80 miliona m2 ili 3,1% od ukupne površine kantona.
Ostvareni rezultati na deminiranju u toku ove godine na području TK, a i cijele BiH su ispod prosjeka za zadnjih pet godine i opomena za cijelu zajednicu. Nužnost angažiranja svih relevantnih subjekata u BiH koji su na bilo koji način vezani za problematiku mina i minskoeksplozivnih sredstava je imperativ ili će proces deminiranja potrajati znatno duže od planski predviđenih rokova.

Tokom 2017. godine na području TK smrtno su stradale dvije, a teže i lakše ranjene još dvije osoba od zaostalih mina i minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Podatak da je tokom prošle godine uništena količina minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava od blizu četiri hiljada komada, te sveprisutna pojava svakodnevnog prijavljivanja istih, ukazuje da još uvijek ima veliki broj ovih sredstava. Zahvaljujući djelovanju tima civilne zaštite Tuzla „A” sva ova sredstva su na vrijeme i bezbjedno preuzeta, prevezena i uništena.

Vlada TK je na sjednici održanoj 16.01.2017. godine je prihvatila Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Riječ je o okvirnom planu u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja i koji omogućava da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi. Preostali dio projekata putem BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH bit će stavljen na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva za te projekta koje će raditi profesionalne agencije za deminiranje.

- Informacija o rezultatima deminiranja
- Lista prioriteta


Centralna javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Tuzla, 17.01.2018.

Na 14. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, održanoj 9.11.2017.godine, vođena je rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Tom prilikom donesen je zaključak da se o ovom nacrtu zakona provede javna rasprava (u trajanju od 90 dana).

Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu održaće se u petak, 19.1.2018. godine u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Centar Sarajevo, u ulici Mis Irbina broj 1 (sala općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo).ARHIVA VIJESTIGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"